Rosalie de Wildt

Filosofie in Praktijk


In gesprek met Bergson

Waar draait het gedachtegoed van Bergson om?

Het centrale punt van de levensbeschouwing van de in onze tijd weer steeds meer gelezen Franse wijsgeer Henri Bergson draait om het talent zich verbonden te voelen met de zuivere en werkelijke tijd die naar zijn idee ons hele bestaan doorstroomt. De duur, zoals Bergson die echte tijd noemt, zou ons en alles wat ons omringt, levenskracht en richting kunnen geven.

Mijn streven is om in lichtvoetige lezingen de meest uiteenlopende dingen des levens in het licht van Bergsons werkelijke tijd te bekijken. Niet zelden leveren de vragen van mijn publiek en het gesprek na afloop van het verhaal ook voor mijzelf weer verrassende nieuwe inzichten op.
De toegankelijke voordrachten worden zo, vanuit een telkens wisselende invalshoek, voorzichtige pogingen om het leven wat dichter te naderen.

‘Luchtige lezingen’ op maat dus!